2016-07-21

Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North


Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 292 742 aktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 5,40-5,85 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Teckningsoptionerna har inte omfattas av några stabiliseringsliknande åtgärder.

 

Intervall per dag:

21 juni 2016: 5,60-5,85 SEK

22 juni 2016: 5,40-5,85 SEK

23 juni 2016: Inga stabiliseringsförvärv

27 juni 2016: 5,40-5,75 SEK

28 juni 2016: 5,75-5,75 SEK

29 juni 2016: Inga stabiliseringsförvärv

30 juni 2016: Inga stabiliseringsförvärv

1   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

4   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

5   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

6   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

7   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

8   juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

11 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

12 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

13 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

14 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

15 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

18 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

19 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

20 juli 2016: Inga stabiliseringsförvärv

Totalt har Erik Penser Bank AB genomfört aktieköp av 292 742 aktier, vilket innebär att totalt 2 207 258 aktier kommer att tas i anspråk inom ramen för Bolagets övertilldelningsoption. Det totala erbjudandet i samband med listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North har utgjorts av 17 207 258 aktier och 17 500 000 teckningsoptioner. Efter registrering av samtliga nyemitterade aktier hos Bolagsverket har Alelion totalt 43 494 806 aktier och 17 500 000 teckningsoptioner utestående.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Alelion samt utsedd Certified Adviser inför listning på Nasdaq First North. 

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta
Daniel Troedsson Jan Forsberg Christian Zeuchner
VD, Alelion Energy Systems AB Styrelsens Ordförande Investment Director, Fouriertransform
(publ) ABLedamot av styrelsen
Tel: +46 707 51 67 10 Tel : +46 73 433 73 47 Tel: +46 8 410 40 604
Email: Email: Email:
daniel.troedsson@alelion.com  trouble.management@hotmail.com christian.zeuchner@fouriertransform.se

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 08:00 CET.

Om Alelion
Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Speaker´s corner

27apr

Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

26apr

Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

27mar

Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

24mar

Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

02mar

Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

01mar

Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

23feb

Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

19jan

Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

13dec

Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

18nov

Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

12sep

Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

08sep

Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

06sep

Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

05sep

Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

21jul

Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

21jun

Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

13jun

Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

13jun

Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

20maj

Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

09maj

Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

31mar

Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

18mar

Website Update

We have refreshed our website

03mar

Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

04jan

Inköpare sökes

Alelion Batteries AB söker Inköpare

22dec

Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

18dec

New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance

01jan

Mekanikingenjör sökes

Alelion Batteries AB söker mekanikingenjör