2016-05-20

Mölndal den 20 maj 2016

 

Alelion ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Styrelsen i Alelion Energy System AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av miljövänliga energilagringssystem baserat på litiumjonteknologi för industritruckar, har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Norge på 88,5 miljoner kronor.

Alelion fokuserar på industritrucksegmentet där bolaget utvecklar kundanpassade energilagringssystem och säljer till världsledande OEM-kunder såsom Toyota Material Handling och Jungheinrich, där man är ensam om att vara ”preferred supplier”. Alelion har 10 års erfarenhet av utveckling av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion bedömer att bolaget är den både tekniskt och marknadsmässigt ledande leverantören i nischen i nuläget. Litiumjonbatterier ersätter i första hand bly-syrabatterier. Med Alelions lösning skapas stora ekonomiska och miljömässiga vinster för kunderna. Alelions batterier ger 100 000 till 200 000 kronor i minskade energikostnader och en halv miljon i operativ besparing under livslängden för en truck. Dessutom sparar kunden ca. 70 ton koldioxidutsläpp. Marknaden är stor – vi uppskattar att marknadspotentialen för litiumjonbatterier för industritruckar är värd 42 miljarder per år, säger Alelions VD Daniel Troedsson. Alelion har levererat knappt 200 system hittills, och nu stiger efterfrågan på allvar. Vi har en stark orderingång under början på året och räknar med att växa kraftigt inom de närmsta åren. Allt indikerar på en omsättning på flera hundra miljoner kronor inom några få år.

-Alelion är ett modernt industriföretag, som går in i en befintlig struktur med en stor marknadspotential, med en mer kostnadseffektiv och miljövänligare produkt, säger styrelsens ordförande, Jan Forsberg.

Emissionslikviden på 88,5 miljoner kronor plus en eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt 14,8 miljoner kronor kommer att användas för att öka kapaciteten inom framför allt försäljning och kundstöd samt till att öka antalet specifika kundanpassningar och därmed bredda utbudet till att omfatta ett större antal truckar. Huvudägarna Fouriertransform, Pegroco Invest och Sammaj har förbundit sig att teckna aktier för 35 miljoner kronor i nyemissionen och därutöver finns teckningsförbindelser från nytillkommande större investerare på ytterligare [45] miljoner kronor. Första dag för handel planeras till den 21 juni förutsatt att Alelion godkänns av First North för upptagande till handel, vilket bl a innebär att spridningskravet uppfylls. Teckningstiden pågår mellan 23 maj och 8 juni 2016.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Alelion i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North.

Prospekt finns att ladda ner via www.alelion.com, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se eller kan beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på 08/503 000 50.

 

Speaker´s corner

27apr

Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

26apr

Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

27mar

Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

24mar

Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

02mar

Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

01mar

Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

23feb

Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

19jan

Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

13dec

Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

18nov

Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

12sep

Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

08sep

Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

06sep

Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

05sep

Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

21jul

Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

21jun

Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

13jun

Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

13jun

Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

20maj

Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

09maj

Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

31mar

Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

18mar

Website Update

We have refreshed our website

03mar

Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

04jan

Inköpare sökes

Alelion Batteries AB söker Inköpare

22dec

Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

18dec

New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance

01jan

Mekanikingenjör sökes

Alelion Batteries AB söker mekanikingenjör