2016-05-20

Mölndal den 20 maj 2016

 

Alelion ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Styrelsen i Alelion Energy System AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av miljövänliga energilagringssystem baserat på litiumjonteknologi för industritruckar, har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Norge på 88,5 miljoner kronor.

Alelion fokuserar på industritrucksegmentet där bolaget utvecklar kundanpassade energilagringssystem och säljer till världsledande OEM-kunder såsom Toyota Material Handling och Jungheinrich, där man är ensam om att vara ”preferred supplier”. Alelion har 10 års erfarenhet av utveckling av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion bedömer att bolaget är den både tekniskt och marknadsmässigt ledande leverantören i nischen i nuläget. Litiumjonbatterier ersätter i första hand bly-syrabatterier. Med Alelions lösning skapas stora ekonomiska och miljömässiga vinster för kunderna. Alelions batterier ger 100 000 till 200 000 kronor i minskade energikostnader och en halv miljon i operativ besparing under livslängden för en truck. Dessutom sparar kunden ca. 70 ton koldioxidutsläpp. Marknaden är stor – vi uppskattar att marknadspotentialen för litiumjonbatterier för industritruckar är värd 42 miljarder per år, säger Alelions VD Daniel Troedsson. Alelion har levererat knappt 200 system hittills, och nu stiger efterfrågan på allvar. Vi har en stark orderingång under början på året och räknar med att växa kraftigt inom de närmsta åren. Allt indikerar på en omsättning på flera hundra miljoner kronor inom några få år.

-Alelion är ett modernt industriföretag, som går in i en befintlig struktur med en stor marknadspotential, med en mer kostnadseffektiv och miljövänligare produkt, säger styrelsens ordförande, Jan Forsberg.

Emissionslikviden på 88,5 miljoner kronor plus en eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt 14,8 miljoner kronor kommer att användas för att öka kapaciteten inom framför allt försäljning och kundstöd samt till att öka antalet specifika kundanpassningar och därmed bredda utbudet till att omfatta ett större antal truckar. Huvudägarna Fouriertransform, Pegroco Invest och Sammaj har förbundit sig att teckna aktier för 35 miljoner kronor i nyemissionen och därutöver finns teckningsförbindelser från nytillkommande större investerare på ytterligare [45] miljoner kronor. Första dag för handel planeras till den 21 juni förutsatt att Alelion godkänns av First North för upptagande till handel, vilket bl a innebär att spridningskravet uppfylls. Teckningstiden pågår mellan 23 maj och 8 juni 2016.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Alelion i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North.

Prospekt finns att ladda ner via www.alelion.com, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se eller kan beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på 08/503 000 50.

 

Speaker´s corner

13dec

Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

09sep

Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

08sep

Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

06sep

Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

05sep

Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

21jun

Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

13jun

Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

13jun

Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

20maj

Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

09maj

Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

31mar

Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

18mar

Website Update

We have refreshed our website

03mar

Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

04jan

Inköpare sökes

Alelion Batteries AB söker Inköpare

22dec

Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

18dec

New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance

01jan

Mekanikingenjör sökes

Alelion Batteries AB söker mekanikingenjör