bil i miljö

Du tillverkar produkten – vi koncentrerar kraften 

Tåliga litiumjonbatterier för fordon

Vi har lång erfarenhet av eldrivna fordon i verklig driftsmiljö. Drift under de hårda nordiska vintrarna har lärt oss att eldrift med litiumjonbatterier fungerar under alla klimatförhållanden. Många års utvecklingsarbete för bl.a. bilindustrin har lärt oss mycket om hur man optimerar elteknologi och battericeller. Resultatet är omedelbara kostnadsbesparingar och samtidigt hög prestanda och lång livslängd.

Lättanpassade batterier

Vi bygger våra batterisystem modulärt för att minska utvecklingskostnaderna i små serier. Vi kan därför med smidig anpassning bygga batterilösningar med olika former, spänningar och kapacitet.

Högprestandabatterier från bilindustrin

Vi använder teknologi och battericeller direkt hämtade från bilindustrin. Detta ger omedelbara kostnadsbesparingar och samtidigt höga prestanda och lång livslängd.

Våra möjligheter att minska utvecklingskostnaderna

När en ny eldriven produkt skall utvecklas finns det mycket att tänka på. Det är ofta svårt att direkt veta hur kunderna värderar den nya drivlinan och hur det faktiskt fungerar i riktig drift. För att kunna testa är ofta en prototyp det första som man tar fram. Men för att man ska kunna testa i verklig miljö måste även prototypen från början uppfyllda hårda krav på EMC (störningsfrihet), prestanda, miljö och säkerhet. För att kunna underlätta dessa prototyper har vi satsat på ett modulbaserat system, där nya konfigurationer kan utvecklas till låga kostnader och korta ledtider med bibehållen industrialiseringsgrad. Modulerna har allt de behöver själva och kopplas enkelt ihop till önskade system med flexibla formfaktorer, systemspänning och kapaciteter. Det som krävs är inbyggnadslådor och kylförmåga samt viss mjukvarukonfiguration.

Produkter och tjänster

Alelion Energy Systems AB levererar både kompletta batterier i stora serier och anpassningsprojekt för nya produkter i små serier.