Våra produkter och tjänster

Våra produkter och tjänster

Våra produktgrupper består i dagsläget av två inriktningar: batterier för truckar och skräddarsydda batterier för olika produktlösningar.

EasyPower – batterier för truckar

Våra truckbatterier med litiumjonteknik har rönt stor uppmärksamhet i logistikbranschen, både bland truckförarna och bland dem som ansvarar för produktiviteten och ekonomin. Vi tillverkar li-jonbatterier för alla förekommande trucktyper. EasyPower truckbatterier är lönsamma för de flesta användare, miljövänliga och alltid kraftfulla.

Läs mer om EasyPower »
Produktblad »

SmartPower – skräddarsydda batterier

Du som utvecklar produkter för batteridrift – tala med oss! Ju mer kraft du får per kubikcentimeter batteri, desto mindre produkter kan du tillverka.

Vi bygger våra batterier modulärt. Det minskar utvecklingskostnaderna i små serier.

Läs mer om SmartPower »

Prata produktutveckling med oss!

Vi kan bistå dig i olika faser av ditt utvecklingsarbete för batteridrivna gaffeltruckar, till exempel förstudie, anpassning och utveckling av nya produkter. Ring oss och diskutera vad våra tjänster kan ge dig.

Du kan köpa lösa batterier – ring oss på +46 31 86 62 00 så kan vi diskutera vilken lösning som är bäst för dig.

Du tillverkar produkten – vi koncentrerar kraften!