Vår resa

När Alelion Energy Systems AB bildades 2006 var vi pionjärer inom litiumjonbatteriteknik. Under resans gång har vi bedrivit forskning- och utvecklingsarbete inom batteriteknologi, produkter inom olika användningsområden har tagits fram och nya ägare har tillkommit.

2006 Företaget bildades av ETC Batteries and Fuelcells varefter Pegroco Invest
och Sammaj blev medgrundare
2006 Forskning och utveckling inom litiumjonbatteriteknologi
2007 Förberedelse för celltillverkning
2009 Ny batterihantering och modulteknologi 
2010 Batterilösning för FIAT 500 EV 
2010 Modullösningar för elektriska fordon
2011 Tillkommande ägare: IKEA GT & FTAB 
2011 Tillämpningar On/Off highway med EV&HEV technology
2012 Fältförsök inom materialhantering/EV batteries 
2012 Partnerskap med Paragon AG för licenstillverkning 
2013 Lansering av EasyPower till materialhanteringsmarkanden
2014 De första EasyPower affärerna levereras
2015 Start av EasyPower volymproduktion
2015 Nära samverkan med några av världens ledande gaffeltruckstillverkare