Kvalitetspolicy

Alelion skall, med kompetent och motiverad personal, utveckla och leverera intelligenta och robusta energilagringssystem, som tillfredsställer kundens krav och förväntningar

 

Det som skall prägla vårt kvalitetsarbete är att...
- delegera ansvar, upprätta fungerande rutiner och aktivt följa upp kvalitetshöjande åtgärder
- säkerställa att våra kunder alltid får produkter i rätt tid och med rätt kvalitet
- arbeta kontinuerligt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska våra kvalitetsbristkostnader
- ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners
- engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund och projekt blir en god referens
- samtliga i företaget skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlingar som påverkar kvaliteten på vårt arbete och     våra produkter
- Alelions kvalitet skapas genom kundfokusering, eget ansvar, förståelse och omedelbara åtgärder


Mölndal 2016-03-04

Daniel Troedsson