Vi bygger lagringssystem för energi

Alelion Energy Systems AB bildades 2006 för att skapa produkt- och systemlösningar inom den nya revolutionerande litiumbatteritekniken. Företaget är ett produkt- och försäljningsbolag där produktion sker hos världsledande partners. Utvecklingsavdelningen har lång erfarenhet inom bil-, telekom- och medicinteknik, vilket ger en unik systemförståelse för såväl elektriska prestanda som miljötålighet och kvalitet.
Marknadsarbetet baseras på de senaste modellerna för kundnytta och bedrivs med stort fokus på stora volymapplikationer.


Alelion Energy Systems AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

En förnyad certifiering av ledningssystemen för kvalitet (ISO 9001:2015) och miljö (ISO 14001:2015) slutfördes i juni 2017 (den förra certifieringen gjordes 2014). Certifieringen, som utfördes av Intertek Certifikation AB, genomfördes helt utan anmärkningar.

 

ISO 9001

ISO 14001