Vad ger BMS – Battery Management System?

BMS – garanti på helheten

Våra litiumjonbatterier består av två delar: hårdvaran (batteripaketet) och mjukvaran (BMS). Vi har valt att bara sälja kompletta batterier med både cellpaket och mjukvaran BMS. Därmed kan vi lämna garanti för hela paketet.

Som tillverkare av battericeller kan man inte garantera cellens driftssäkerhet eftersom man inte vet hur den enskilda cellen skyddas från användning utanför dess säkra aktionsområde. Och givetvis måste BMS-systemet vara avpassat till batteripaketet.

Det du köper av oss är ett batteripaket med en plus- och en minuspol samt en kommunikationsbuss.

Vi står för helheten – vi står för garantin. En trygg lösning för dig!

Hårdvaran

Hårdvaran utgörs av själva batteripaketet, som byggs ihop av battericellerna genom serie- respektive parallellkoppling för att leverera önskad spänning och kapacitet. Under drifttiden laddas cellerna ut. I idealfallet är den resterande laddningen i battericellerna lika stor hela tiden, och de blir tomma samtidigt.

 

Det kan dock inträffa att urladdningen sker ojämnt. Då kan det se ut så här:

 

Cellerna laddas ur så länge det finns laddning i någon av dem. Om en cell fortsätter att laddas ur när den är tom kan den bli förstörd.

Mjukvaran

Här kommer mjukvaran in. Den heter BMS, eller Battery Management System. BMS-funktionen balanserar cellerna på något av följande två sätt:

 • Passiva regulatorer: Tömning av de celler som har mest laddning kvar
 • Balanserare: Omfördelning av energi från de mest laddade cellerna till de mest tömda.

Detta kan illustreras så här:

 

Inte minst när det gäller större batterisystem som i fordon är ett BMS-system mycket värdefullt. Det ser till att batteriet bara fungerar inom dess säkra aktionsområde. Det innebär skydd mot:

 • För hög strömstyrka
 • För hög spänning (under laddning)
 • För låg spänning (under urladdning/användning)
 • Drift under för hög temperatur
 • Drift under för låg temperatur

Med det fullt konfigurerbara BMS-systemet kan man bygga in mjukvara så att batteriet kan kommunicera med produkten, till exempel för ett fordon:

 • laddningsstatus
 • återstående körtid
 • temperatur
 • felkoder
 • energisparläge vid låg laddningsnivå

Batterilösningen levereras med ett gränssnitt där användaren kan ställa frågor och få svar. Kommunikationsbussen är kompatibel med alla förekommande varianter.

BMS är den funktion som skapar kundens mervärde på en marknad där hårdvaran är ganska identisk. Därför är den fråga man ska ställa denna: Vilka BMS-funktioner skulle höja värdet för mina kunder?

BMS kan omöjliggöra aktivitet utanför batteriets säkra aktionsyta på tre sätt:

 • En intern strömbrytare aktiveras.
 • Den utrustning som batteriet är inkopplat på reducerar eller avslutar användningen av batteriet.
 • Övergång till säkerhetsläge om omgivningen, till exempel värmare, fläktar luftkonditionering eller vätskekylning, slutar fungera korrekt.