Litiumjonbatterier och säkerheten

Rätt hanterade är litiumjonbatterier mycket säkra. Därför är det viktigt att Li- jonbatterier är konstuerade för att förhindra felhantering på grund av okunskap eller misstag från användaren.

Konstruktion för säkerhet

Våra batterier är konstruerade så att risken för brand är minimal:

  • Konstruktion: Vi bygger bara batterier där alla celler har ett robust skyddande hölje av obrännbart material, har skyddsventil som stänger av vid övertryck, samt är testade enligt Automotive-branschens krav.
  • Montage: Battericellerna är monterade i rack som garanterar att de är fixerade i läge.
  • Syrefritt: Batteripaketen är monterade i lådor som ger stötsäkerhet och minimalt med syreinsläpp. Eftersom eld kräver syre skulle en eventuell brand slockna ganska omgående när syret förbränts.
  • Alarmsystem: BMS-systemet mäter, larmar och skyddar. Det varnar om temperaturen skulle bli för hög och kopplar ifrån driften.
  • Systemtest: Batterierna är testade under samma fysiska påfrestningar som man testar den produkt som batterierna ska monteras i.

Såvitt känt har aldrig brand uppstått i litiumjonbatterier som är rätt monterade och har ett skyddande hölje.