Kapacitet – batterier med olika teknologi

Vad ska man tänka på när man väljer batterityp för olika användningsområden? Här är några viktiga parametrar:

  • Energidensitet – d.v.s. hur mycket energi som battericellen faktiskt innehåller
  • Tillgängliga fysiska dimensioner
  • Hur många laddningscykler batteriet klarar innan det är dags att byta
  • Hur lång tid det tar att ladda ur batteriet
  • Hur snabbt det går att ladda upp batteriet till full kapacitet
  • Graden av självurladdning

Vilken kapacitet har litiumjonbatterier jämfört med traditionella blysyra-batterier? Det här diagrammet ger svaret.