Litiumjonbatteri Teknologi

Elektricitet är en fantastisk sak, och tekniken att lagra elenergi har frigjort oss från begränsningen att elektriciteten måste förbrukas i det ögonblick som den skapas. Principen för att lagra elenergi är mer än 200 år gammal. År 1798 konstruerade italienaren Alessandro Volta den galvaniska cellen, som gav en spänning av den omfattning som idag kallas en volt.

Därmed föddes en ny vetenskap: elektrokemi. Under de följande decennierna förbättrades tekniken när det gäller energitäthet (kapacitet i förhållande till vikt), miljöaspekter, möjlighet att återladda batterier och mycket annat.

Länge var blysyra-batteriet dominerande som teknisk lösning. Nya tekniklösningar kom med åren, och idag är litiumjonteknologin främst när det gäller storlek, livslängd och andra faktorer. Du kan läsa mer om detta under rubriken "Från koppar till litium".


Revolutionerande batteriteknologi – vår passion

Under de senaste decennierna har medvetenheten om det nödvändiga i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle vuxit sig allt större. Det är alltså inte bara önskvärt, det är helt nödvändigt. Alla företag och organisationer måste fråga sig vad man kan göra för att skapa produkter som inte bara är miljövänligare utan dessutom är såväl attraktiva som prismässigt konkurrenskraftiga. Det miljöriktiga valet ska inte vara en uppoffring, det ska vara ett attraktivt alternativ.

Alelion Energy Systems har sedan starten utvecklat batteriprodukter som är baserade på litiumjonbaserad teknologi. Allteftersom vi funnit fler faktorer som visar att teknologin är det främsta alternativet för att skapa tillämpningar som inte bara är skonsammare för miljön jämfört med konventionell teknik utan dessutom ger konkurrenskraftig driftsekonomi på lång sikt, så har batteriteknologi baserat på litiumjoner blivit vår passion.

Ett exempel på detta är våra truckbatterier. Tills nyligen har blybatterier varit det enda alternativet för truckar – ett dåligt alternativ ur såväl miljö-,effektivitets- och ekonomisynpunkt. Därför måste vi hitta andra lösningar. För gaffeltruckar har vi nu en färdig lösning som vi  utvecklat tillsammans med våra stora kunder. Detta är vår passion.