Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

2016-09-12 - Alelion Energy Systems AB

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Alelion har påbörjat ett utvecklingsprojekt tillsammans med Crown, en världsledande trucktillverkare. Alelions Litium-jon batterier är godkända av Crown för tillverkarens gaffeltruckar. Crown kräver en integrering av batteriets styrsystem (Battery Management System) med sitt beprövade ”Access 1 2 3 ®” överliggande trucksystem. Resultatet är ett system som hanterar truckens beteende tillsammans med batteriet avseende funktion och prestanda på ett sätt som tillgodoser Crowns höga krav på säker drift.

Samarbetet har i dagsläget inget ekonomiskt värde och innebär inget åtagande för någon av parterna.

”Samarbetet med Crown är ett strategiskt viktigt steg för oss som en ledande leverantör av energilagringssystem och är ytterligare bevis på vår globala konkurrenskraft, säger Daniel Troedsson, VD på Alelion.”

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson Jan Forsberg Christian Zeuchner
VD, Alelion Energy Systems AB Styrelsens Ordförande Investment Director, Fouriertransform
(publ) ABLedamot av styrelsen
Tel: +46 707 51 67 10 Tel : +46 73 433 73 47 Tel: +46 8 410 40 604
Email: Email: Email:
daniel.troedsson@alelion.com  trouble.management@hotmail.com christian.zeuchner@fouriertransform.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 september 2016 kl. 11:10 CEST.

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation