Alelion har fått en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA

2017-10-27 - Alelion Energy Systems AB

Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier vilket ökar säkerheten för användandet i tuffa industriella miljöer.

Batteriutvecklingen inom litiumjontekniken går snabbt framåt och för att driva denna utveckling även i framtiden investerar Alelion inom R&D. En viktig fråga som rör batterilösningar för industriella applikationer är säkerhet och hög tillgänglighet. Alelion har utvecklat elektroniska kretsenheter för övervakning och styrning av battericellerna i ett batteri. Detta ger oss möjligheten att övervaka battericeller noggrannare vilket förbättrar batteriets funktionalitet, vilket i sin tur möjliggör litiumjonbatterier i tuffa och extrema miljöer där kraven är höga. För en patentansökan på en lösning inom detta område har det amerikanska patentverket (USPTO) lämnat en ”Notice of Allowance”, vilket innebär att man avser godkänna ansökan.

Ytterligare förstärkning inom detta område har skett genom att rekrytera en Certifierings- och patentingenjör. Niklas Rosholm kommer närmast från Awapatent där han arbetat som patentingenjör. Innan dess arbetade han med test och produktutveckling SP, numera känt som RISE. 

Niklas Rosholm tillägger till patentbeskedet – ”Alelion jobbar fokuserat med nya lösningar där säkerhet och hög kvalitet är otroligt viktigt. Ett patent inom detta område är en bra signal på detta.” Patentskyddet för lösningen gäller förutom i USA även i Japan samt huvudmarknader i Europa.

För mer information kring vårt arbete med patentskydd, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson, VD

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser tel: 08-503 000 50.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation