Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

2017-03-27 - Alelion Energy Systems AB

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF. 

Inom ramen för sitt arbete, att effektivisera sina distributionscenter, har SKF valt att testa ny batteriteknologi till de nya truckarna i sitt nya distributionscenter Nordenlagret i Göteborg. SKF gör detta som ett led i sin strategi att minska energiåtgång och miljöavtryck i den egna verksamheten och ser valet av litiumjonbatterier som en del i utvecklingsprojektet. Vid inflyttningen i augusti kommer man starta den nya verksamheten med litiumjon truckbatterier. Fördelarna för SKF är att man får en bättre användning för sin lokalyta då man inte behöver ett laddningsrum, arbetsmiljön förbättras och koldioxidutsläppen minskas med 25 ton per år.

Thomas Eliasson, Technical Services, på SKF är positiv till teknikbytet. ”-Tillsammans med Alelion och Toyota Material Handling har vi tittat på vad ett byte till litiumjontruckar skulle innebära för oss. En av fördelarna är att vi inte behöver ha ett separat laddningsrum för batterier utan kan utnyttja den ytan till varulager. En annan är att vi slipper hantera byte av batterier och kommer ifrån den skaderisk som finns. Vi ser fram emot att testa ny batteriteknologi när vi startar vår nya verksamhet, säger Thomas Eliasson.”

Åsa Nordström, Säljchef slutkund, på Alelion, ser flera fördelar med att leverera till SKF i Göteborg. ”-Det är glädjande att SKF väljer ny teknik och vi kommer att arbeta med SKF för att följa upp de energi- och miljövinster som diskuterats under arbetets gång.”

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta Daniel Troedsson
VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 08:00 CET

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation