Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

2017-01-19 - Alelion Energy Systems AB

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016. Detta pressmeddelande är i delar en uppföljning av dessa angivelser med angivande av faktiska utfall samt kortare kommentarer till de avvikelser som noterats.

Försäljning

Under 2016 fortsatte Alelions expansion och nettoomsättningen mer än fyrdubblades till 47,8 Mkr från 10,8 Mkr för 2015. Utfallet är något lägre än kommunicerat mål på 56 Mkr, vilket kan förklaras med att delar av order från större kundprojekt försenats och istället inkommer under 2017.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 22,0 Mkr, jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period 2015.

Orderingång

För helåret 2016 uppgick orderingången till 54,9 Mkr, jämfört med 12,8 Mkr under 2015. Orderingången för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 17,1 Mkr.

Batterimodeller

Alelion har idag lanserat totalt 25 batterimodeller, vilket överträffar målet för 2016 om att ha tagit fram 21 batterimodeller. Olika truckmodeller kräver olika batterimodeller varför ett större antal batterimodeller i kunderbjudandet ökar Alelions potentiella marknad.

OEM-kunder

Alelion har fortsatt två OEM-kunder, vilket är färre än tidigare kommunicerad ambition. Vi har valt att fokusera utvecklingsresurser på befintliga OEM-kunder, där störst effektivitet i affärsutvecklingen kan nås på kort sikt. Nuvarande två OEM-kunder har tillsammans en tredjedel av världsmarknaden för industritruckar. Samtal med andra trucktillverkare pågår som tidigare kommunicerat men inga formella samarbeten finns på plats.

Alelion publicerar fullständig bokslutskommuniké torsdagen den 23 februari 2017.

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson Jan Forsberg Christian Zeuchner
VD, Alelion Energy Systems AB Styrelsens Ordförande Investment Director, Fouriertransform
(publ) ABLedamot av styrelsen
Tel: +46 707 51 67 10 Tel : +46 73 433 73 47 Tel: +46 8 410 40 604
Email: Email: Email:
daniel.troedsson@alelion.com  jan.forsberg@alelion.com christian.zeuchner@fouriertransform.se

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08:00 CET

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation