Per Nordberg ny styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-06-02 - Alelion Energy Systems AB

Vid årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 valdes Per Nordberg till ny styrelseledamot.  

Per Nordberg ersätter tidigare styrelseledamoten Christian Zeuchner. Samtidigt omvaldes styrelseledamöterna Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten och Håkan Sandberg, varför styrelsen sammanlagt består av fem stämmovalda ledamöter.

Per Nordberg är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Nordberg är sedan 2010 VD i Fouriertransform AB. Per har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom svensk och utländsk industri och var tidigare Vice VD och CFO för Sandvik, CFO för OMX, Group Treasurer för AstraZeneca Plc samt har innehaft ledande ekonombefattningar inom  Atlas Copco.

Per Nordberg äger för närvarande inga aktier i bolaget. Han har civilekonomexamen från HHS, Stockholm och har styrelseuppdrag också i  Fouriertransforms bolag Powercell AB, Inxide AB, TechROi Fuel System AB, SMP Parts AB och SciBase Holding AB.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Ny styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation