Nyheter från Alelion Energy Systems AB

2017-04-27
Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal. 
Läs mer
2017-03-31
Alelion Energy Systems AB har beviljats finansiering för ett projekt inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Läs mer
2017-03-27
Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF. 
Läs mer
2017-03-01
Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Läs mer
2017-01-19
Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016. Detta pressmeddelande är i delar en uppföljning av dessa angivelser med angivande av faktiska utfall samt kortare kommentarer till de avvikelser som noterats.
Läs mer
2016-09-12
På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.
Läs mer
2016-09-06
Alelions Marknadschef f.d. VD, som ingår i bolagets ledningsgrupp, Lars Mila slutar sin anställning i oktober 2016.
Läs mer
2016-09-06
Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.
Läs mer
2016-07-21
Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 292 742 aktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 5,40-5,85 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Teckningsoptionerna har inte omfattas av några stabiliseringsliknande åtgärder.
Läs mer
2016-06-29
Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänliga litiumjon energilagringssystem för industritruckar, meddelar att första handelsdag för TO1 blir i morgon den 30 juni.
Läs mer
2016-06-21
Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.
Läs mer
2016-06-13
Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.
Läs mer
2016-05-20
Styrelsen i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av miljövänliga energilagringssystem baserat på litiumjonteknologi för industritruckar, har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Norge på 88,5 miljoner kronor.
Läs mer

 


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation