Kalendarium 2017

Tidpunkter för finansiell information

 

 

2017-11-06:           Delårsrapport januari-september 2017

2018-02-23:           Bokslutskommuniké 2017

2018-04-26:          Årsredovisning 2017

2018-05-23:          Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-30:          Årsstämma 2018

2018-08-28:          Delårsrapport januari-juni 2018

2018-11-06:          Delårsrapport januari-september 2018