Kalendarium 2017

Tidpunkter för finansiell information

 

 

2017-02-23:          Bokslutskommuniké 2016

2017-04-27:          Årsredovisning 2016

2017-05-08:          Delårsrapport januari-mars 2017

2017-06-01:          Årsstämma 2017

2017-08-08:          Delårsrapport januari-juni 2017

2017-11-06:          Delårsrapport januari-september 2017