Alelions styrelse har inte utsett några kommittéer. 

Styrelsen består av:

 


Jan Forsberg (1951)

ORDFÖRANDE

Aktier: 253 667 genom bolag Trouble Management AB

Jan Forsberg har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin (logistik och produktion), flygindustrin (huvudfokus på att utveckling av serviceleverans samt effektivisera en mycket komplex verksamhet och organisation) samt järnvägsindustrin (utveckling av ett 150-årigt monopolföretag från konkursläge till lönsamt serviceföretag). Därutöver har Jan erfarenhet från apoteksmarknadens avmonopolisering inklusive avyttring av del av Apotekets verksamhet till internationella investerare och etablering av en fungerande marknad för receptbelagda lä.kemedel såväl som för receptfria produkter. Jan är Civilingenjör från KTH.

 

 

 

Per Grunewald (1954)

LEDAMOT

Aktier: 0

Per Grunewald är medgrundare och investeringsansvarig i Pegroco Invest (publ). Per har en lång industriell bakgrund med bland annat 16 år inom Electroluxkoncernen, senast i rollen som Group Senior VP. Därefter VD e2Home samt Senior IM på Bure Equity. Per har genom åren grundat ett flertal bolag, bland annat Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpri.set 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverk.samhet. Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

 

Håkan Sandberg (1959)

LEDAMOT

Aktier: 1.277.196 genom bolag Sammaj AB (delägare)

Håkan Sandberg är grundare till Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998 har han och Autoadapt vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 till 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan höll han positioner som eftermarknadschef på Pullmax AB och som elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB. Första arbetet efter gymnasiet var på Papyrus AB som elektronikingenjör som han lämnade för ABB i 1982. Håkan är gymnasieingenjör inriktning elektronik.

 

Tommy Nilsson (1956)

LEDAMOT

Aktier: 0

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom både IT-branschen och riskkapitalbranschen. Han var tidigare Head of Technology vid Industrifonden samt har innehaft ledande befattningar såsom logistikchef inom Ericssonkoncernen, VD inom Enatorkoncernen, VD Concis Consulting AB och VD Askus AB. Han har ekonomexamen från Frans Schartau, Stockholm samt studier vid Stockholms Universitet och har styrelseuppdrag också i SaltX Technology Holding AB, SwedNanoTech AB, C Ventures AB, Conestra Management AB och ELTO Holding AB.

Karl Bergman

Karl Bergman (1960)

LEDAMOT

Aktier: 0

Karl Bergman är chef för Vattenfallkoncernens forskning och utveckling. Tidigare roller inom Vattenfall innefattar ansvar för koncernens samlade kärnkraftverksamhet, liksom för den nordiska fjärrvärmeverksamheten. Innan han började på Vattenfall 2003 arbetade Karl som managementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young. Mellan 1988 och 2000 innehade han en rad olika roller i ABB-koncernen, inom såväl FoU som försäljning och affärsutveckling. Karl har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och doktorsexamen i halvledarfysik, båda från Lunds Universitet. Han är styrelsesuppleant i Vattenfall Eldistribution AB, Vattenfalls svenska elnätsverksamhet.

 

Anna Grönlund Krantz

Anna Grönlund Krantz (1971)

LEDAMOT

Aktier: 0

Anna Grönlund Krantz är Chef för Strategisk kommunikation på Skandia. Anna är uppvuxen i entreprenörsfamilj i Kiruna och är Nationalekonom från Luleå tekniska universitet. Hon har tidigare erfarenhet som bl a : Riksdagsledamot, gruppledare för Folkpartiets riksdagsgrupp och vice ordförande i riksdagens skatteutskott. VD och partner på ett av Sveriges ledande strategiska kommunikationsföretag (JKL). Styrelseordförande bland annat för Botniabanan samt Statens väg & transportforskningsinstitut. Anna arbetar i koncernledningen på Skandia med ansvar för marknad- kommunikation och hållbarhet

 

Johan Palmgren, PwC Sverige AB

Revisor

Auktoriserad revisor (huvudansvarig revisor)