Alelions styrelse har inte utsett några kommittéer. 

Styrelsen består av:

 


Jan Forsberg (1951)

ORDFÖRANDE

Aktier: 253 667 genom bolag Trouble Management AB

Jan Forsberg har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin (logistik och produktion), flygindustrin (huvudfokus på att utveckling av serviceleverans samt effektivisera en mycket komplex verksamhet och organisation) samt järnvägsindustrin (utveckling av ett 150-årigt monopolföretag från konkursläge till lönsamt serviceföretag). Därutöver har Jan erfarenhet från apoteksmarknadens avmonopolisering inklusive avyttring av del av Apotekets verksamhet till internationella investerare och etablering av en fungerande marknad för receptbelagda lä.kemedel såväl som för receptfria produkter. Jan är Civilingenjör från KTH.

 

 

 

Peter Karlsten (1957)

LEDAMOT

Aktier: 150 000 genom bolag Confiar AB

Peter Karlsten är en företagsledare med en gedigen industriell bakgrund. Han har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar främst inom Volvo koncernen och ABB så som vd för Volvo Powertrain, CTO AB Volvo, vd för Trucks North America, vd för Volvo do Brasil samt Vd för ABB Flex.ible Automation. Peter arbetar idag som management konsult och sitter i styrelsen för Bulten AB, Deutz AG, Prevas AB och Real Holding i Sverige AB. Han är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola.

 

Per Grunewald (1954)

LEDAMOT

Aktier: 0

Per Grunewald är medgrundare och investeringsansvarig i Pegroco Invest (publ). Per har en lång industriell bakgrund med bland annat 16 år inom Electroluxkoncernen, senast i rollen som Group Senior VP. Därefter VD e2Home samt Senior IM på Bure Equity. Per har genom åren grundat ett flertal bolag, bland annat Spine Robotics. Han fick Mannerfeltpri.set 2003 för pionjärinsatser inom integration av miljö och affärsverk.samhet. Per är sedan 2011 invald ledamot i IVA. Han är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

 

Håkan Sandberg (1959)

LEDAMOT

Aktier: 1.277.196 genom bolag Sammaj AB (delägare)

Håkan Sandberg är grundare till Alelion och har en lång och gedigen entreprenörsbakgrund. VD och delägare i Autoadapt sedan 1998 har han och Autoadapt vunnit många utmärkelser för kreativitet i anpassade lösningar och entreprenörsanda. Mellan 1993 till 1998 grundade och drev Håkan tre bolag: Three West AB, InduSys AB samt Industrial Communication A/S. Dessförinnan höll han positioner som eftermarknadschef på Pullmax AB och som elektronikingenjör på olika utlandsprojekt för ABB. Första arbetet efter gymnasiet var på Papyrus AB som elektronikingenjör som han lämnade för ABB i 1982. Håkan är gymnasieingenjör inriktning elektronik.

 

Tommy Nilsson (1956)

LEDAMOT

Aktier: 0

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom både IT-branschen och riskkapitalbranschen. Han var tidigare Head of Technology vid Industrifonden samt har innehaft ledande befattningar såsom logistikchef inom Ericssonkoncernen, VD inom Enatorkoncernen, VD Concis Consulting AB och VD Askus AB. Han har ekonomexamen från Frans Schartau, Stockholm samt studier vid Stockholms Universitet och har styrelseuppdrag också i SaltX Technology Holding AB, SwedNanoTech AB, C Ventures AB, Conestra Management AB och ELTO Holding AB.

 

Johan Palmgren, PwC Sverige AB

Revisor

Auktoriserad revisor (huvudansvarig revisor)