Bolagsledningen

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande. Teamet har en bred kompetens för att täcka huvudområden inom utvecklingen av energilagringssystem, internationell marknadsföring och försäljning samt storprojektsfinansiering. Bolagsledningen utgörs av:

  

Daniel Troedsson (1969)

VD

Civ ing, Linköpings tekniska högskola, ekonomistudier vid Handelshögskolan i Göteborg, BSc Controlling and Automation, University of Newcastle

Anställd sedan: 2015

Aktier: 200 000 genom bolag Companit Holding AB

Arbetar som VD samt med försäljning. Daniel har bred erfarenhet av företagsledning och utveckling, samt management consulting från start-ups till produktlanseringar. Före Alelion arbetade han för SKF i åtta år, senast med nordiskt ansvar för ingenjörsteamen inom Business Application. Daniel har arbetat som konsult för Cap Gemini IT och Omicron Ceti, där han blev ansvarig för södra Sverige och medlem i ledningsgruppen.

 

Anneli Hansson (1963)

OPERATIONELL CHEF

Civ ing, Chalmers, Teknisk fysik

Anställd sedan: 2009

Aktier: 20 000

Anneli ansvarar för produktion och kvalitet samt NPI-projekten, återvinning, service och support. Annelis karriär har en stringent inriktning på produktutveckling genom åren, bland annat senast som utvecklingschef på Siemens Analytics, och dessförinnan utvecklingschef för GSM på Ericsson, där hon under sina femton år huvudsakligen arbetade med mikrovågssystem.

 

Robert Stavrevski (1971)

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Högskole ing, Chalmers, System & Elektroteknik

Anställd sedan: 2008

Aktier: 15 000 samt TO1: 9 000

Ansvarar för hela försäljnings- och affärsverksam.heten, men även KAM och produktplaneringen mot OEM-kunderna och de största kunderna. Han arbetar både övergripande och operativt och har varit med sedan 2006. Robert har också ansvar för IT som CIO. Robert har bred erfarenhet inom ledning och systemteknik av produktutvecklingsbolag, både start-ups och mogna. Senast som Systemutvecklings- & Verifieringschef på CPAC Systems AB (ägt av Volvo Penta AB) och dessförinnan på bolag så som Emerson, Ericsson och flertalet konsultbolag.

 

 

Peter Nyström (1969)

EKONOMICHEF

Civ. ek., Handelshögskolan i Göteborg

Anställd sedan: 2015

Aktier: 4 000

Peter ansvarar för ekonomi och personal. Peter har stor entreprenöriell erfarenhet i företagsledande befattningar inom retail bland annat senast som VD för Hefa AB ett dotterbolag inom New Wave samt CFO tillika vVD för Clipper Group Holding AB.

 

 

 

Fredrik Sööder (1971)

UTVECKLINGSCHEF

Gym. ing. Lundbygymnasiet, Göteborg

Anställd sedan: 2010

Aktier: 4 299

Ansvarar för utveckling, patent och kvalitetssäk.rande av projekt och teknik. Fredrik har en lång konstruktörsbana bakom sig. Före Alelion var han åtta år på Markem Imaje, senast som teknisk produktchef med fokus på bläckstråleskrivare. Dessförinnan har han arbetat som konstruktör och produktionsansvarig för bläckstråleskrivare på Markpoint AB.