Extra bolagsstämma den 12 december 2017

 

Protokoll 2017-12-12

___________________________________________________________________________________________

 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)
Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Årsstämma 2017

______________________________________________________________________________

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

 

 ______________________________________________________________________________

 

Årsstämma 2016

Årsstämman ägde rum måndagen den 27 april 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Flöjelbergsgatan 14C i Mölndal