Aktiekurs

Certified Adviser

G&W Fondkommission, 111 43 Stockholm


Information om aktien och aktiefördelning

 

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägarna och eller innehavare av andra av Bolaget utgivna värdepapper erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets värdepapper sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2016 till 869 896 kr fördelat på 43 494 806 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr. Alelion har även utgivit 17 207 258 teckningsoptioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 7,00 kr under oktober 2017.

 

Handel på First North

Alelions aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm.

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072

ISIN-kod för teckningsoptionen TO 1: SE0008348171

Ägarförteckning - ALELION ENERGY SYSTEMS AB

Senast uppdaterad: 2017-03-31

NamnAntal aktier%Antal röster %
FOURIERTRANSFORM AKTIEBOLAG20 725 81847,747,7
PEGROCO INVEST AB (PUBL)7 698 26217,717,7
SAMMAJ AB1 219 1092,82,8
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG798 2801,81,8
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB710 0891,61,6
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION658 4911,51,5
CLEAN INVEST SCANDINAVIA AB549 7761,31,3
HANDELSBANKEN HALLBAR ENERGI400 0000,90,9
HANDELSBANKENS NORDISKA SMABOL, AGSFOND300 0000,70,7
TROUBLE MANAGEMENT AB253 6670,60,6