Aktiekurs

Certified Adviser

G&W Fondkommission, 111 43 Stockholm, Tel: 08-503 000 50


Information om aktien och aktiefördelning

 

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägarna och eller innehavare av andra av Bolaget utgivna värdepapper erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets värdepapper sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till 982 565 kr fördelat på 49 128 250 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.  

Handel på First North

Alelions aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm.

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072

LEI: 213800HJQ519AT4VCK42

Ägarförteckning - ALELION ENERGY SYSTEMS AB

Antal aktieägare uppgår till 4 154 (2018-05-31)

 

Senast uppdaterad: 2018-06-30

NamnAntal aktier%Antal röster %
FOURIERTRANSFORM AKTIEBOLAG21 713 35544,244,2
PEGROCO HOLDING AB9 020 00018,418,4
SAMMAJ AB1 277 1962,62,6
HANDELSBANKEN HALLBAR ENERGI1 086 9432,22,2
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION831 4771,71,7
BPSS LUX/SYMPHONIA LUX SICAV804 8351,61,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB725 4801,51,5
SELOPA AB327 7900,70,7
HANDELSBANKENS NORDISKA SMABOL, AGSFOND300 0000,60,6
TROUBLE MANAGEMENT AB253 6670,50,5
POLARBRÖDSGRUPPEN AKTIEBOLAG222 1300,50,5
COMPANIT HOLDING AB200 0000,40,4
OSCARSSON, GÖSTA190 0000,40,4
GUSTAFSSON, LARS-OLOF170 0000,40,4
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG164 1400,30,3
Övriga11 841 23724,124,1
Total49 128 250100,0100,0