Aktiekurs

Certified Adviser

G&W Fondkommission, 111 43 Stockholm, Tel: 08-503 000 50


Information om aktien och aktiefördelning

 

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägarna och eller innehavare av andra av Bolaget utgivna värdepapper erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets värdepapper sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till 982 565 kr fördelat på 49 128 250 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.  

Handel på First North

Alelions aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm.

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072

LEI: 213800HJQ519AT4VCK42

Ägarförteckning - ALELION ENERGY SYSTEMS AB

Senast uppdaterad: 2018-04-30

NamnAntal aktier%Antal röster %
FOURIERTRANSFORM AKTIEBOLAG21 713 35544,244,2
PEGROCO HOLDING AB9 061 91618,518,5
SAMMAJ AB1 277 1962,62,6
HANDELSBANKEN HALLBAR ENERGI1 086 9432,22,2
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION879 6901,81,8
BPSS LUX/SYMPHONIA LUX SICAV804 8351,61,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB725 3261,51,5
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG309 1400,60,6
HANDELSBANKENS NORDISKA SMABOL, AGSFOND300 0000,60,6
TROUBLE MANAGEMENT AB253 6670,50,5