2017-05-22

Investera i hållbara truckbatterier

Truckbatterier till eldrivna truckar har länge varit hänvisade till lösningar med blysyra. Nu har det slutligen tagits fram ett alternativ som  ger fler fördelar för användarna – fördelar som är betydande för både ekonomi och miljö.

För alla företag och industrier som använder truckar i sina verksamheter är det viktigt att hanteringen av truckarna, och av batterierna, inte innebär någon risk för de anställda. Målet har därför varit att hitta fram till en typ av batteri som kan hanteras och laddas på ett effektivt sätt och som inte läcker skadlig syra eller medföra gas-och explosionsrisk. Litiumjonbatteriet svarar upp mot alla dessa krav och har utvecklats till den nya generationens driftmedel för truckbranschen.
 
Inför investeringen av nya batterier så är det viktigt att undersöka rådande pris på ett litiumjon truckbatteri. När man gör detta krävs dock viss förståelse för vad som ingår i den aktuella priskurvan och som bidrar till att den initialt högre kostnaden sparas in i olika led. Även följande parametrar/argument ska tas med i beräkningarna när man gör en kalkyl:

Inga kostnader för laddrum

Företag och industrier som använder truckar med blysyrabatteri behöver ha tillgång till särskilda laddrum där batterierna kan laddas upp på ett säkert sätt. Uppbyggnaden, eller en renovering av sådana laddrum  är resurskrävande och genom att istället investera den kostnaden i nya litiumjonbatterier bäddar du för högre produktivitet och minskade kostnader framöver. Dessutom kan du utnyttja laddrummet till något mer användbart, eftersom litiumjonbatterierna kan laddas, säkert och effektivt där det passar verksamheten bäst.

Underhållskostnader

Inom varje verksamhet är det viktigt att minimera risker för driftstopp eller flaskhalsar som kan leda till försämrad produktivitet och resultat. All utrustning som är nödvändig för att arbetet ska flyta på utan problem bör därför kvalitetssäkras och optimeras. Ur det perspektivet är litiumjonbatterier en stor fördel eftersom de är underhållsfria och inte kräver en daglig skötsel.

Energibesparande

Litiumjonbatterier är miljö- och energibesparande. Företag som använder denna typ av batterier i sina truckar sänker sin elförbrukning med över 30 procent jämfört med hur mycket el som förbrukas vid laddning och användning av blysyrabatterier. Eftersom batteriet även har en längre livslängd än blysyrabatterier så krävs inte ytterligare investeringar under truckens livslängd.

Nyfiken på litiumjonbatterier och vad de kan innebära för din verksamhet? Kontakta Alelion idag. De skräddarsyr de optimala batterilösningarna för dina behov och kan också svara på dina eventuella frågor om truckbatteri pris.