2017-03-29

Alelion – truckbatterier med många vinster

Batterier handlar om energilagring och elektrokemi. En vetenskap som föddes år 1798 då fysikern Alessandro Volta skapade den galvaniska cellen - en cell som levererar ström i samband med att det uppstår en kemisk reaktion mellan dess plus- och minuspol.

Målet med batterier har sedan dess varit att hitta fram till lösningar med hög energitäthet samtidigt som det på senare år blivit relevant att utveckla miljövänligare alternativ, till exempel i form av uppladdningsbara batterier. Men hur mycket man än arbetat med att förfina de blysyrabatterier, som länge varit den dominerande energilagringstekniken, så kvarstår flera brister. Förutom att syran i batterierna kan läcka och orsaka skador vid batteribyten, så avger blysyrabatterier även gas som i värsta fall kan leda till explosioner. Dessutom krävs ett kontinuerligt underhåll för att blysyrabatterier ska uppnå sin optimala livslängd på ca fyra-fem år.

Med tiden har det utvecklats ett behov av bättre lösningar som inte bara är säkra och miljöbesparande utan även effektiva ur ekonomisk och produktionsmässig aspekt. Litiumjonbatterier är det naturliga utvecklingssteget, och numera är denna batteriteknologi en självklar och viktig energilagringsmetod - även när det gäller fordons- och truckbatterier.

Du som står inför valet av nya batterier hittar några användbara tips att tänka på här nedanför:

Smidig hantering

En av de stora fördelarna med att byta till litiumjonbatterier i trucken är att det inte krävs batteribyte under dess livslängd. Detta i jämförelse med blysyraalternativet då användaren regelbundet byter till nyladdat batteri och ställer det urladdade batteriet på laddning. För detta krävs både tid av personal samt utrustning då batterierna väger flera hundra kilo. Eftersom blysyrabatterier är förenade med en explosionsrisk krävs även ett separat laddningsrum enligt specifika direktiv.

Då litiumjonbatterierna har en längre livslängd och laddas mycket snabbare så behövs inga batteribyten och minskar därmed riskerna för skador.

Uppladdning

Gemensamt för alla blysyrabatterier är att de har en hög självurladdning och dessutom försvagas om de inte laddas fullt på regelbunden basis. Litiumjonbatterier är ur det perspektivet mer effektiva eftersom de lagrar mer energi per volym, samtidigt som förlusterna är små.

Uppladdningsprocessen är också väldigt smidig eftersom ett gaffeltruck batteri laddas betydligt snabbare än de konventionella batterierna. Det behövs heller inga särskilda laddrum utan truckarna kan stå och ladda där det passar verksamheten bäst.

Det finns litiumjonbatterier för alla former av trucktyper och modeller, och beroende på er verksamhet, kommer denna batteriteknik bidra till bättre produktion, lönsamhet och flera miljövinster. Utvärdera och köp litiumjon-batteri för gaffeltruck vid nästa uppgradering eller utbyte av truck. Alelions batterier säljs via trucktillverkarna men kontakta oss gärna för frågor eller mer information.