2017-02-24

3 saker att tänka på när man ska köpa ny truck

Hållbarhet och miljömedvetenhet är inte bara avgörande för vår planets välmående, det är också viktiga faktorer för företag som vill spara in på resurser och kostnader. Titta närmare på din verksamhet, visst finns det områden där det faktiskt är möjligt att spara in på både energi och förbättra produktiviteten?

För företag inom lager- och industriverksamheter är det till exempel ett tacksamt alternativ att byta ut truckar som drivs av blybatterier, och istället leasa eller köpa truckar med litiumjonbatterier. Med en sådan enkel förändring kommer bland annat följande fördelar, som också är viktiga saker att tänka på när man ska köpa ny truck.

Energiförbrukning

Företag som använder truckar med litiumjonbatterier sparar upp till 30 procent av sin energiförbrukning jämfört med användning av blybatteridrivna truckar. Dessa minskade kostnader innebär att företaget istället får större ekonomiskt utrymme och kan satsa på investeringar eller rekryteringar som effektiviserar produktiviteten. Allt som allt har då bytet av truckar blivit starten på en positiv händelsekedja samtidigt som företaget bidrar till en mer välmående miljö - för alla.

Batterikostnader

Litiumjonbatterier är ett resultat av gediget utvecklingsarbete. Visserligen innebär de en något högre investering än blysyrabatterier, men totalt sett minskar ändå kostnaderna eftersom den här formen av batterier har betydligt längre livslängd. Då litiumjonbatterier håller hela truckens livslängd och man slipper batteribyte så krävs heller inga extra batterier vid drift. Litiumjonbatterier är dessutom underhållsfria. Något som i sin tur gör att företaget även slipper utgifter för sådana insatser.

Säkerhet

En säker arbetsmiljö är a och o, och alla företag prioriterar de anställdas säkerhet. Även detta hänger samman med valet av truck batterier. Ett litiumjonbatteri bygger på en konstruktion där alla celler har skyddande, brandsäkert hölje och cellerna är dessutom monterade på ett sätt som gör att de är fixerade. Om batteriet skulle överhettas är det utrustat med ett alarmsystem som varnar och slår av driften. Ingen risk för explosion eller läckande syra, som annars är fallet med blysyrabatterier.

Litiumjonbatterier är en ny teknik som ger många fördelar för både miljö och företag. Du som är nyfiken på den här formen av batterier och på vad de kan innebära för din verksamhet kan kontakta Alelion. Mer information hittar du också på deras webbplats.