Litiumjonbatterier för systemlösningar i energianvändning och lagring

Alla företag står inför en utmaning. En utmaning som innebär en omställning för hur vi konsumerar och använder energi. Där andra ser utmaningen som ett problem ser vi en utmaning som behöver lösningar. I över ett decennium har vi utvecklat och levererat dessa lösningar i form av klimatsmarta, effektiva energisystem och litiumjonbatterier för stora och små företag över hela världen.

Är du intresserad av våra litiumjonbatterier till truckar eller våra energilagringssystem? Kontakta oss direkt så hjälper vi er med att svara på frågor om hur våra litiumjonbatterier kan användas för att möta era utmaningar. Alelion utvecklar batterier och energisystem baserat på vår gedigna kunskap om celler, konstruktion, mjukvara och elektronik. Detta tillsammans med en djup kunderfarenhet gör att vi kan anpassa systemen efter kundens behov.

Alelions senaste område handlar om energioptimering där vi tar ett helhetsgrepp runt hela behovet av att sänka både miljöpåverkan och energikostnaderna.

 

Fördelar - Litiumjonbatterier för lagring och till truckar

  • Långsiktig investering
  • Klimatsmart energilagring
  • Maximera användningen av grön energi
  • Minimera konsumtionstoppar
  • Kortare laddningstid
  • Mindre farliga ämnen på arbetsplatsen
  • Använd laddningsrummen till något smartare

För truckar - Litium jon batteri laddning i världsklass

Litiumjonbatterier från Alelion är en klok investering för dig som har många truckar i drift. Vår produkt innebär stora fördelar i din verksamhet. Du får en ökad produktivitet, bättre energiförbrukning och högre personalsäkerhet. När du använder en truck med litiumjonbatteri blir arbetsdagen mycket lättare och effektivare genom att helt ta bort momentet med tunga batteribyten mellan skift.

Våra batterier används av några av världens största tillverkare av truckar, Toyota Material Handling och Jungheinrich. Vi är preferred supplier till dessa vilket innebär att våra truckbatterier tillhör toppskiktet av samtliga globala tillverkare.

Förutom en ökad effektivitet och behovet av extra batterier elimineras behovet av ett separat laddningsrum, ett utrymme som har potentialen att användas på ett smartare sätt. Anledningen till att batterier från Alelion helt eliminerar behovet av batteribyten och laddningsrum är att litiumjonbatterier laddas upp till full kapacitet under en lunch- eller kafferast. Våra battericeller är högeffektiva, väl beprövade och mycket säkra. Truckar med litiumjonbatterier från Alelion kör längre på mindre energi och till en lägre kostnad.

Fakta om litiumjonbatteri:

Smarta & programmerbara batterier

Litiumjonbatterier från Alelion går till skillnad från blybatterier att programmera. Det vill säga att batteriet kommunicerar med truck och laddare och kan säga till när det behöver laddas eller när det är dags att ladda inom en bestämd tid. Detta skapar förutsättningar för en bättre planering och effektivare arbetstimmar. Eftersom batteriet inte innehåller någon vätgas finns ingen explosionsrisk och batteriet varnar om det blir överhettat och kopplar sedan ifrån driften. Litiumjonbatterier är fria från spänningsfall - användaren har full effekt hela skiftet och batteriet presterar optimalt tills det att det behöver laddas.

Produktivitet

Produktivitet handlar inte om att göra så mycket saker som möjligt. Det handlar om att göra dem effektivt från början. Att välja litiumjonbatterier till er verksamhet för med sig ett flertal fördelar som påverkar både produktivitet och kostnader positivt.

Hållbarhet

Många företag har miljö-och hållbarhetsmål som en självklar del av sin verksamhet. Att välja litiumjonbatterier ger förutsättningar för att uppnå både miljömässiga och ekonomiska målsättningar. Att byta från ett bly-syra batteri till ett litiumjonbatteri i en verksamhet med 10 truckar sparar upp till 25 ton CO2 utsläpp.

Klok investering

En investering i litiumjonbatterier skapar en del av en helhet med optimala förutsättningar för bättre resultat både för idag och för framtiden. Alelion kan även hjälpa till att beräkna återbetalningstiden för en investering genom att jämföra de kostnader som finns idag med de som är aktuella vid en övergång till litiumjon. I de flesta fall har kunder en återbetalningstid på under 2-3 år för sin investering. Utöver detta kommer de positiva effekterna för miljön långsiktigt.

 

Livslängd

Med batterier som är anpassade för tuffa miljöer och daglig användning finns möjligheter att optimera energiåtgången för din verksamhet. Ett litiumjonbatteri från Alelion har en livslängd på 10-15 år. Ett energialternativ för lägre energikonsumtion och bättre miljö.

Säkerhet

Arbetsplatser med tunga lyft är särskilt utsatta för olyckor. Varje år sker cirka 900 truckolyckor, bara i Sverige. Många av dessa olyckor går att förebygga. Vid byte till litiumjonbatterier minimeras vanliga olycksrisker på arbetsplatser där batterier och truckar hanteras.

 

Energilagringssystem

Tanken att vi måste konsumera energi direkt i det ögonblick den skapas är en föråldrad tanke. Med effektiva litiumjonbatterier finns möjligheten att lagra energi för att användas när den behövs. Fördelarna med att lagra energi som en del av den egna elförsörjningen är många, både ekonomiska och miljömässiga. Vi har lösningarna för att bygga kompletta energilagringssystem för din verksamhet och diskuterar gärna hur vi tillsammans kan utforma ett optimerat energilagringssystem för er verksamhet. Antingen som en del i ett befintligt system eller i ett nytt system med solpaneler eller annan alternativ energikälla.

Utveckling

Tekniksprånget från bly-syrabatterier till litiumjonbatterier är enormt. Förutom den överlägsna effekten, antalet laddningscykler och laddningstiden använder ett litiumjonbatteri upp till 90% mindre cancerogena ämnen under sin livstid än ett konventionellt batteri. Tekniken för litiumjonbatterier har varit och är fortfarande under ständig utveckling. Vi arbetar konstant för att hitta nya lösningar och driver utvecklingen framåt för att ytterligare effektivisera vår litiumjonteknik och våra energilagringssystem.

Här kan du läsa mer om tekniken bakom våra batterier.

Aktuellt

Nyhet

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

Nyhet

2019-07-15 Alelion tecknar sitt första avtal inom andrahandsmarknaden i Asien

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är Alelions första inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Asien.

Nyhet

2019-06-30 Alelion Energy Systems tecknar avtal för etablering inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Mellanöstern

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Nyhet

2019-05-17 Presentation från Aktiedagen Göteborg

För mer information om Alelions strategi och verksamhet.

Nyhet

2019-04-29 Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Nyhet

2019-04-26 Marknadsuppdatering första kvartalet

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litiumjonteknologi, kungör härmed en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

Nyhet

2019-04-25 Pressmeddelande

Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management till Sverige

Nyhet

2018-12-12 Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Nyhet

2018-11-20 Hallå där Daniel Troedsson

Nu är Alelion inflyttade i Volvo City. Förra helgen gick flyttlasset från Mölndal till Torslanda där nu all personal kommer att samlas tillsammans med produktion. För tillfället pågår ett intensivt arbete för att få allt på plats – från kontor och utbildningslokal till testverksamhet och prototyparbeten.

Nyhet

2018-10-08 Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får order värd 13 Mkr

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.

Nyhet

2018-09-03 Ministerbesök i Alelions nya fabrik ger energi till gröna visioner

Energiminister Ibrahim Baylan diskuterade elektromobilitet, innovation och grön energi tillsammans med Alelion och Västsvenska Handelskammaren i den nya litiumjon batterifabriken – som ligger mitt i hjärtat av Sveriges största satsning på grön mobilitet.

Nyhet

2018-08-09 Alelion söker Processutvecklare

På Alelion drivs vi av att utmana gällande normer, guida kunderna med hjälp av vår kunskap och möjliggöra övergången till ett mer hållbart användande av energi. Vi befinner oss som bolag i mycket stark tillväxt och står inför en mycket spännande framtid i den heta energibranschen och startar under 2018 egen tillverkning. Vi är en grupp engagerade medarbetare, som nu behöver bli fler.

Nyhet

2018-08-04 Artikel i Göteborgs Posten

En artikel om vår nya fabrik.

Nyhet

2018-07-04 Alelion tillkännager partnerskap för service- och eftermarknad i Storbritannien

Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.

Nyhet

2018-05-30 Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman nya styrelseledamöter

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter

Nyhet

2018-05-23 Delårsrapport januari-mars 2018

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Nyhet

2018-05-08 Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Nyhet

2018-03-29 Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH.

Nyhet

2018-03-19 Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik intervju i DI

Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik i DI . Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon.

Nyhet

2018-03-15 Operativ inköpare sökes

Har du en önskan att få driva förändring som skapar verkliga resultat för både slutanvändare och miljön?

Nyhet

2018-02-23 Bokslutsrapport 2017

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Nyhet

2018-01-30 Daniel Troedsson gästar Aktiedagen i Lund

Den nya batterifabriken blir fokus på dagens föreläsning

Nyhet

2018-01-29 Lyssna till VD:s ord om den nya batterifabriken

Nyhet

2018-01-22 Summering av kunskapsseminarium leder till nya möten

Direkt efter vårt seminarium på Svenska Mässan funderar vi på nästa tillfälle

Nyhet

2018-01-16 Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018

Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018, Medicon Village, hörsalen Adress: Scheelevägen 2, Lund VD, Daniel Troedsson presenterar klockan 08:00-08:30.

Nyhet

2018-01-03 Från skeptiker till freak

Alelion bjuder in till lunchseminarium om litiumjon i allmänhet och vad som gör att man går från att vara skeptiker till att bli ett freak i synnerhet.

Nyhet

2018-01-02 Stor anslutning när anställda förvärvar teckningsoptioner

Det blev en stor anslutning när anställda i Alelion förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för nytt incitamentsprogram.

Nyhet

2017-06-01 Idag har Alelion sin första årsstämma

Idag har Alelion sin första årsstämma och vi fångar VD, Daniel Troedsson, i farten påväg in till stämman.

Nyhet

2017-06-01 En av frågorna som Daniel Troedsson fick under stämman

Efter årsstämman fångar vi Daniel igen för en kort intervju för att få svar på en av de frågor han fick under stämman

Nyhet

2017-06-01 Kommuniké från årsstämma

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-05-08 Alelion på Aktiedagen

Idag deltar Alelion på Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg

Nyhet

2017-05-08 Delårsrapport Januari-Mars 2017

Idag publicerar Alelion delårsrapport för jan-mar 2017

Nyhet

2017-05-02 Alelion på Aktiedagen 8 maj

Alelion deltar på investerarmässa och VD talar på aktiedagen!

Nyhet

2017-04-27 Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

Nyhet

2017-04-26 Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-03-30 Imagine if you had to charge your mobile under the kitchen fan

Nyhet

2017-03-27 Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

Nyhet

2017-03-24 Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

Nyhet

2017-03-02 Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

Nyhet

2017-03-01 Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Nyhet

2017-02-23 Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

Nyhet

2017-01-19 Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

Nyhet

2016-12-13 Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

Nyhet

2016-11-18 Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Nyhet

2016-09-12 Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Nyhet

2016-09-08 Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

Nyhet

2016-09-06 Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

Nyhet

2016-09-05 Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

Nyhet

2016-07-21 Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

Nyhet

2016-06-21 Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Nyhet

2016-06-13 Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

Nyhet

2016-06-13 Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

Nyhet

2016-05-20 Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

Nyhet

2016-05-09 Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

Nyhet

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

Nyhet

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

Nyhet

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

Nyhet

2015-12-22 Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

Nyhet

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance