Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

2017-03-27 - Alelion Energy Systems AB

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF. 

Inom ramen för sitt arbete, att effektivisera sina distributionscenter, har SKF valt att testa ny batteriteknologi till de nya truckarna i sitt nya distributionscenter Nordenlagret i Göteborg. SKF gör detta som ett led i sin strategi att minska energiåtgång och miljöavtryck i den egna verksamheten och ser valet av litiumjonbatterier som en del i utvecklingsprojektet. Vid inflyttningen i augusti kommer man starta den nya verksamheten med litiumjon truckbatterier. Fördelarna för SKF är att man får en bättre användning för sin lokalyta då man inte behöver ett laddningsrum, arbetsmiljön förbättras och koldioxidutsläppen minskas med 25 ton per år.

Thomas Eliasson, Technical Services, på SKF är positiv till teknikbytet. ”-Tillsammans med Alelion och Toyota Material Handling har vi tittat på vad ett byte till litiumjontruckar skulle innebära för oss. En av fördelarna är att vi inte behöver ha ett separat laddningsrum för batterier utan kan utnyttja den ytan till varulager. En annan är att vi slipper hantera byte av batterier och kommer ifrån den skaderisk som finns. Vi ser fram emot att testa ny batteriteknologi när vi startar vår nya verksamhet, säger Thomas Eliasson.”

Åsa Nordström, Säljchef slutkund, på Alelion, ser flera fördelar med att leverera till SKF i Göteborg. ”-Det är glädjande att SKF väljer ny teknik och vi kommer att arbeta med SKF för att följa upp de energi- och miljövinster som diskuterats under arbetets gång.”

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta Daniel Troedsson
VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 08:00 CET

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Release (pdf)

News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.