Alelion får EU-stöd för utveckling av system för intelligenta energisystem

2018-09-10 - Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems har beviljats 60 000 Euro i bidrag av EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT, för en fortsatt utveckling av Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

AIES är ett system för energihantering, s k energy management, som Alelion utvecklat och som bland annat bygger på patenterad teknologi. AIES bidrar till en mycket mer kostnadseffektiv och miljöanpassad användning av litiumjonbatterier. I korthet ger AIES kunderna möjlighet att ladda batterierna när priset på energi är lågt och energin ger minst miljöpåverkan, men dessutom medför systemet att många kunder slipper investera i egen infrastruktur för laddning.

Genom AIES kan de fordonsflottor som Alelions kunder har göras till en del i ett större nätverk och därmed bidra till s k lastbalansering och peak-shaving. När förbrukningen är låg på nätet är i de flesta länder priset också lägre och då ser systemet till att ladda fordonen. När förbrukningen ökar igen, och priset går upp, kan systemet sälja eller undvika att ladda den energi som fordonsägaren inte anser sig behöva. Eftersom effekttopparna i elnätet, s k peaks, ofta hanteras genom ökad energiproduktion i kraftverk som körs på fossila bränslen, leder de här topparna till ökade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

Nya affärsmöjligheter
”Våra kunder kan både minska sina kostnader och bidra till minskade utsläpp av koldioxid”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”AIES öppnar därmed för helt nya affärsmodeller för både oss och våra kunder, modeller som kommer att få stor betydelse i en värld där antalet sol- och vindkraftsanläggningar och s k mikrokraftverk snabbt ökar. Kombinationen av våra litiumjonbatterier och AIES kommer att spela en avgörande roll för att skapa ett mer effektivt och hållbart energisystem men också för både våra och våra kunders möjligheter att skapa nya intäktsströmmar.”

Perfekt i tiden
European Institute of Innovation & Technology är ett nytt oberoende EU-organ inom forskning, innovation och utbildning, vars syfte är att vara central drivkraft för en hållbar europeisk konkurrenskraft genom stimulans av världsledande innovationer inom forskning och utbildning som påverkar samhället. För detta ändamål har EIT skapat tre s k KIC-grupper, Knowledge and Innovation Community, varav den ena KIC InnoEnergy, riktar in sig på hållbar energi. Det är KIC InnoEnergy som nu beviljat Alelion 60 000 Euro i bidrag för den fortsatta utvecklingen av AIES.

”Tajmingen är perfekt för innovationen AIES,” säger Kenneth Johansson, vd för KIC InnoEnergy Scandinavia. ”Det stödjer ambitionen hos EU:s samlade program för att underlätta övergången till en ekonomi baserad på ren energi och för att reformera EU:s energimarknad.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                   
CEO                                                                          
Alelion Energy Systems AB                                   
0707-51 67 10                      

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.