HUVUDÄGARE I ALELION HAR UTNYTTJAT SINA TECKNINGSOPTIONER

2017-10-23 - Alelion Energy Systems AB

Pegroco Invest AB, Sammaj AB, Clean Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB, har samtliga utnyttjat de teckningsoptioner som de har i Alelion Energy Systems AB. De fyra huvudägarna äger tillsammans mer än 69 procent av röster och kapital i Alelion.

Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,7%. G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Villkor i korthet

· För tre (3) teckningsoptioner har du rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 7 kr.
· Teckningsperioden för utnyttjande är 2-31oktober 2017.
· Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 27 oktober 2017.
· Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 kr per aktie.

Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 31 oktober 2017 förfaller värdelösa. För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast den 31 oktober 2017 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North.

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 oktober 2017, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för ALELIO TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (Innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.alelion.com

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice:

Telefon: 08-50 65 17 95

e-post: emittentservice@aktieinvest.se 

Alelion Energy Systems AB (publ):

  

Peter Nyström, CFO

Telefon: 031-86 62 04

e-post: peter.nystrom@alelion.com

G&W Fondkommission

(Alelions Certified Adviser)

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

Telefon: 08-503 000 50

Om Alelion Energy Systems AB (publ)  

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.