Alelion uppgraderar kvalitets- och miljöledningssystem utan avvikelser

2017-07-04 - Alelion Energy Systems AB

Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcertifieringsrevision till de nya uppgraderade standarderna avseende kvalitet- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Därmed stärks också förutsättningarna för Alelions kunder att uppnå positiv miljöpåverkan och minskade kostnader.

Revisionen gick igenom utan avvikelser och Alelion får extra eloge för sitt stora engagemang och medvetenheten om verksamhetssystemet hos ledning och personal. Ett engagemang som genomsyrar företagets dagliga arbete. 

”Alelion har vuxit kraftigt det senaste året, både i leveransvolym och personalstyrka, och uppgraderingen av ledningssystemet har inneburit ett extra starkt kvitto på vår kompetens i kvalitets- och miljöfrågor”, säger VD Daniel Troedsson. ”Att våra styrkor, enligt Intertek, är vår mycket engagerade och kompetenta ledning och våra kunniga och engagerade medarbetare samt att verksamhetssystemet idag en naturlig del i verksamheten, gör att jag är övertygad om att detta kommer att gynna våra kunder än mer framöver”, fortsätter han.

Eftersom Alelions produkter bidrar till att minska miljöpåverkan, och nu dessutom gör framsteg mot alltmer positiv miljöpåverkan, har fokus lagts på att beskriva effekterna av detta på ett begripligt sätt. ”Att visualisera vad vi vill och kan uppnå i allmänhet och vad detta innebär för våra kunder i synnerhet, inser vi är av stor vikt både för våra kunder, slutanvändare och för oss själva”, säger Anneli Hansson, Director Operations.

Läs mer om våra produkter och tjänster samt vårt sätt att arbeta på www.alelion.com

För mer information kring vår uppgradering av kvalitets- och miljöledningsystemet, vänligen kontakta

Daniel Troedsson                                                  Anneli Hansson
CEO                                                                      Director Operations
Alelion Energy Systems AB                                  Alelion Energy Systems AB
0707-51 67 10                                                       0767-91 29 54

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.