Alelion får goda omdömen vid revision av ISO-certifieringar

2018-07-17 - Alelion Energy Systems AB

Vid en nyligen genomförd årlig revision av Alelion Energy Systems kvalitetslednings- och miljöledningssystem, fick bolaget förnyad ISO-certifiering utan en enda anmärkning. Alelion erhöll genomgående mycket goda omdömen och i revisionsrapporten konstaterades inte någon enda svaghet men däremot en lång rad starka punkter.

Alelion Energy Systems kvalitetslednings- och miljöledningssystem är certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2011. Sedan dess har systemen reviderats två gånger och förra året uppdaterades de båda certifieringarna i enlighet med kraven för 9001:2015 och 14001:2015.

När den årliga revisionen genomfördes i år fann Intertek, som genomförde revisionen, inte en enda mindre eller större avvikelse, och i rapporten noterades att ”inga direkta svagheter har konstaterats under revisionen”. När det gäller styrkor noterade rapporten ett flertal, däribland en ”mycket kompetent och engagerad ledning”, att bolaget ”arbetar med ständiga förbättringar” samt att bolaget har ”kunniga och kompetenta medarbetare”

En ISO-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag uppfyller en lång rad krav när det gäller allt från ledarskap och kundfokus till hur företagets ledning fattar beslut och arbetar med ständiga förbättringar.

För att få och behålla en ISO-certifiering krävs att företaget vid årliga revisioner utförda av särskilda ISO-revisorer, uppfyller alla krav som förekommer i de olika ISO-standarderna. För att få ett godkännande i enlighet med ISO-standarden 9001 krävs t ex att företaget uppfyller 58 krav baserade på åtta principer som omfattar allt från processinriktning och systematiska angreppssätt till faktabaserade beslut till hur företaget arbetar med ständiga förbättringar.

Att en leverantör och tillverkare lever upp till kraven för ISO-certifiering är idag ofta ett krav från kunderna eftersom är ett bevis för ett systematiskt arbetssätt när det gäller såväl kundnöjdhet som miljö och ständiga förbättringar.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson vd, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10, e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, telefon 08-503 000 50.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.