Anställda i alelion förvärvar 161 500 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

2018-08-17 - Alelion Energy Systems AB

Efter att årsstämman i Alelion Energy Systems AB den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%). Programmet var särskilt riktat mot de anställda i Tyskland som följde med vid förvärvet av tyska Caterva.

Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda nu har förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%) på följande huvudsakliga villkor:

Varje option ge rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. 

Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor per option av en oberoende värderingsman.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 3 230 kronor, innebärande en utspädning om 0,32 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie).

Den relativt låga anslutningsgraden beror till stor del på att personal i det nystartade tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH valt att inte delta i incitamentsprogrammet på grund av ofördelaktiga beskattningsregler av teckningsoptioner i Tyskland. I Alelion Energy Systems Gmbh ingår de 20 anställda som följde med vid förvärvet av tyska Caterva tidigare i år. Totalt arbetar 50 personer inom Alelion i Sverige och Tyskland.

Anslutningsgraden bland anställda i Sverige efter det tidigare program som avslutades i vintras, uppgick som tidigare meddelats till 85,1 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                   
CEO                                                                          
Alelion Energy Systems AB                                   
0707-51 67 10                      

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.