Alelion ökar satsningen på egna patent

2018-04-09 - Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB (publ) bygger sina energilagringssystem på innovativ teknik som många gånger utvecklats av bolaget självt. Flera av bolagets lösningar har varit så innovativa att de lett till egna patent och fler är på gång. Nyligen lämnade bolaget in ytterligare patentansökningar och för att säkerställa att bolagets omfattande forskning och utveckling leder till patent som skyddar bolagets immateriella rättigheter, har Alelion sedan en tid tillbaka anställt en särskild patentingenjör. 

Alelions teknologiska landvinningar inom energilagringssystem har sedan bolaget startade för mer än tio år sedan, lett till en rad patentansökningar och beviljade patent. Bland de patent som bolaget fått märks bland annat en metod för att stapla battericeller på ett sådant sätt att det lättare går att mäta och styra centrala parametrar. Patent finns även för en teknologi som gör att kraften från batterierna, om de skulle vara på väg att ladda ur, endast stryps om uttaget av kraft från batterierna ligger under en viss nivå. Den teknologin gör att man undviker tvära stopp av fordon vid höga hastigheter eller vid lyftning och bidrar därmed till att undvika farliga situationer.

Nyligen lämnade bolaget in en patentansökan för ett system för effektiv uppvärmning av battericeller samt en ansökan om patent för en metod för att upptäcka om en laddningsenhet är kopplad till ett fordon. För att ytterligare öka möjligheterna till nya patent och bättre skydd för bolagets innovationer och immateriella rättigheter, anställde Alelion för en tid sedan sin första patentingenjör.

”Teknologiska landvinningar inom energilagringsområdet är grunden för våra framgångar och för att säkra vår starka position inom litiumjonbatterier kommer vi att fortsätta satsa på att utveckla vår teknologi”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”Men lika viktigt som det är att lyckas utveckla ny teknologi är det att skydda den och de immateriella rättigheter som hänger ihop med den. Vi kommer därför att öka våra satsningar på att få till fler och bättre patent och beslutet att anställa en patentingenjör är en viktig led i det arbetet.”

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson vd, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10, e-mail: daniel.troedsson@alelion.com (mailto:)

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.