Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

2017-01-19 - Alelion Energy Systems AB

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016. Detta pressmeddelande är i delar en uppföljning av dessa angivelser med angivande av faktiska utfall samt kortare kommentarer till de avvikelser som noterats.

Försäljning

Under 2016 fortsatte Alelions expansion och nettoomsättningen mer än fyrdubblades till 47,8 Mkr från 10,8 Mkr för 2015. Utfallet är något lägre än kommunicerat mål på 56 Mkr, vilket kan förklaras med att delar av order från större kundprojekt försenats och istället inkommer under 2017.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 22,0 Mkr, jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period 2015.

Orderingång

För helåret 2016 uppgick orderingången till 54,9 Mkr, jämfört med 12,8 Mkr under 2015. Orderingången för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 17,1 Mkr.

Batterimodeller

Alelion har idag lanserat totalt 25 batterimodeller, vilket överträffar målet för 2016 om att ha tagit fram 21 batterimodeller. Olika truckmodeller kräver olika batterimodeller varför ett större antal batterimodeller i kunderbjudandet ökar Alelions potentiella marknad.

OEM-kunder

Alelion har fortsatt två OEM-kunder, vilket är färre än tidigare kommunicerad ambition. Vi har valt att fokusera utvecklingsresurser på befintliga OEM-kunder, där störst effektivitet i affärsutvecklingen kan nås på kort sikt. Nuvarande två OEM-kunder har tillsammans en tredjedel av världsmarknaden för industritruckar. Samtal med andra trucktillverkare pågår som tidigare kommunicerat men inga formella samarbeten finns på plats.

Alelion publicerar fullständig bokslutskommuniké torsdagen den 23 februari 2017.

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson Jan Forsberg Christian Zeuchner
VD, Alelion Energy Systems AB Styrelsens Ordförande Investment Director, Fouriertransform
(publ) ABLedamot av styrelsen
Tel: +46 707 51 67 10 Tel : +46 73 433 73 47 Tel: +46 8 410 40 604
Email: Email: Email:
daniel.troedsson@alelion.com  jan.forsberg@alelion.com christian.zeuchner@fouriertransform.se

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08:00 CET

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.