Per Nordberg ny styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-06-02 - Alelion Energy Systems AB

Vid årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 valdes Per Nordberg till ny styrelseledamot.  

Per Nordberg ersätter tidigare styrelseledamoten Christian Zeuchner. Samtidigt omvaldes styrelseledamöterna Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten och Håkan Sandberg, varför styrelsen sammanlagt består av fem stämmovalda ledamöter.

Per Nordberg är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Nordberg är sedan 2010 VD i Fouriertransform AB. Per har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom svensk och utländsk industri och var tidigare Vice VD och CFO för Sandvik, CFO för OMX, Group Treasurer för AstraZeneca Plc samt har innehaft ledande ekonombefattningar inom  Atlas Copco.

Per Nordberg äger för närvarande inga aktier i bolaget. Han har civilekonomexamen från HHS, Stockholm och har styrelseuppdrag också i  Fouriertransforms bolag Powercell AB, Inxide AB, TechROi Fuel System AB, SMP Parts AB och SciBase Holding AB.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Ny styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.