Så här kan du köpa våra truckbatterier

Vi har ett nära samarbete med flera av världens ledande trucktillverkare. Tillsammans med våra stora kunder kan vi skapa rätt lösningar för dina behov av truckar med tillförlitliga batterilösningar.

Är du som truckanvändare intresserad av att se hur Alelion kan hjälpa dig så kontakta oss via länken till höger så diskuterar vi vidare vad som finns idag och vad som går att ta fram.

Är du idag i servicebranschen och intresserad av att kunna erbjuda fullservice för både truck och litiumjonbatteri så har vi vägar framåt för detta också. Du kan bli en Alelion Service Provider och arbetar då med ett starkt kundfokus nära kund. Här kan du serva truckar som redan finns på marknaden men även kunna erbjuda lösningar som är kundspecifika.