Litium – tillgångar, utvinning, miljöaspekter, beståndsdelar

Litium, som är den lättaste av alla metaller, upptäcktes 1817 av svensken Johan August Arfwedson när han vid analys av prover av mineralet petalit från Utö järngruvor, fann oxiden till ett förut okänt grundämne, således litium.

De tre huvudkomponenterna i ett litiumjonbatteri är anoden (gjord av kol, vanligen grafit), katoden (en metalloxid, till exempel litiumkoboltoxid) och elektrolyten (litiumsalt i en organisk lösning). Litiumjonbatterier är stabilare än konventionella litiumbatterier, och har den stora fördelen att de är återuppladdningsbara.

Tillgångar

Ungefär hälften av världens ekonomiskt utvinningsbara tillgångar av litium (uppskattningsvis 11 miljoner ton) finns i saltöknen Salar de Uyuni i gränsområdet mellan Bolivia, Chile och Argentina. Området bildar en triangel vars sidor är ca 36, 38 och 56 mil.

Utvinning

Traditionellt har litium utvunnits ur bergarter men den viktigaste förekomsten i dag är i saltlösningar. Ur saltlösningen utvinner man litiumkarbonat, som är den råvara som är kommersialiserbar på den globala marknaden.

Världsproduktionen av litium uppgick år 2009 till ca 27 400 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för nära 95 %. Idag produceras de största mängderna litium i saltöknarna i Chile.

Miljöaspekter

De flesta mobiltelefontillverkare har idag gått ifrån nickel-metallhydridackumulatorer och nickel-kadmiumackumulatorer till litiumjonbatterier tack vare att batteriet har högre energitäthet och är mer skonsamt för miljön. De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly.

Enligt den nya batteriförordningen skall litiumjonbatteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna. Eftersom priset på nyproducerat litium för närvarande är lågt är andelen återvunnet litium mycket låg.

Diagrammet visar utsläppen av koldioxid från produktion och drift för ett EasyPower-batteri i jämförelse med ett blysyra-batteri.

Vad innehåller ett Alelion-batteri?

Som exempel på vad våra batterier består av redovisar vi här ett EasyPower truckbatteri.