Litium – tillgångar, utvinning, miljöaspekter, beståndsdelar

Litium, som är den lättaste av alla metaller, upptäcktes 1817 av svensken Johan August Arfwedson när han vid analys av prover av mineralet petalit från Utö järngruvor, fann oxiden till ett förut okänt grundämne, således litium.

De tre huvudkomponenterna i ett litiumjonbatteri är anoden (gjord av kol, vanligen grafit), katoden (en metalloxid, till exempel litiumkoboltoxid) och elektrolyten (litiumsalt i en organisk lösning). Litiumjonbatterier är stabilare än konventionella litiumbatterier, och har den stora fördelen att de är återuppladdningsbara.

Tillgångar

Ungefär hälften av världens ekonomiskt utvinningsbara tillgångar av litium (uppskattningsvis 11 miljoner ton) finns i saltöknen Salar de Uyuni i gränsområdet mellan Bolivia, Chile och Argentina. Området bildar en triangel vars sidor är ca 36, 38 och 56 mil.

Utvinning

Traditionellt har litium utvunnits ur bergarter men den viktigaste förekomsten i dag är i saltlösningar. Ur saltlösningen utvinner man litiumkarbonat, som är den råvara som är kommersialiserbar på den globala marknaden.

Världsproduktionen av litium uppgick år 2009 till ca 27 400 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för nära 95 %. Idag produceras de största mängderna litium i saltöknarna i Chile.

Miljöaspekter

De flesta mobiltelefontillverkare har idag gått ifrån nickel-metallhydridackumulatorer och nickel-kadmiumackumulatorer till litiumjonbatterier tack vare att batteriet har högre energitäthet och är mer skonsamt för miljön. De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly.

Enligt den nya batteriförordningen skall litiumjonbatteriet märkas med återvinningssymbol, överkorsad soptunna. Eftersom priset på nyproducerat litium för närvarande är lågt är andelen återvunnet litium mycket låg.

Diagrammet visar utsläppen av koldioxid från produktion och drift för ett EasyPower-batteri i jämförelse med ett blysyra-batteri.

Vad innehåller ett Alelion-batteri?

Som exempel på vad våra batterier består av redovisar vi här ett EasyPower truckbatteri.

Nachrichten

News

2016-09-09 Kooperation zwischen Alelion und Crown für Lithium - Ionen Gabelstapler Batterien

Auf der diesjährigen IMHX Ausstellung, beginnend am 13. September in Birmingham, werden eine Anzahl von ausgewählte Produkten von Alelion Energie Storage Products zu sehen sein, unter diesen befinden sich zum Beispiel die 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie Gegengewichtsstapler, welche auf dem CROWN Messestand 10J61 zu sehen ist.

News

2016-09-08 Alelion expandiert weiter

Wir freuen uns, in unserem Team Åsa Nordström und Magnus Spjelkavik willkommen zu heissen.

News

2016-09-06 Alelion erhält den ersten Auftrag außerhalb Europas. Ein Distributionszentrum in Australien wählt die Lithium-Ionen-Batterien für ihre Gabelstapler.

Der Gesamtauftragswert für das Projekt beläuft sich auf bis zu 12 Millionen SEK. Alelion's Anteil an diesem Auftrag ist mit ca. 4,45 Millionen zu beziffern. Ein neu gebautes Zentrallager hat sich entschieden, seine gesamte Gabelstaplerflotte mit Lithium-Ionen-Batterien von Alelion auszustatten.

News

2016-06-21 Handel beginnt in Alelion an der Nasdaq First North heute 21. Juni

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB sucht eine(n) Verkaufsingenieur(in)

Alelion sucht eine(n) Verkaufsingenieur(in), der/die sich in einem internationalen Umfeld wohlfühlt.

News

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

News

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

News

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

News

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance