Litiumjonbatterier och säkerheten

Det krävs inget separat laddningsrum eller extra ventilation vid laddning av litiumjontruckar. Denna batteriteknik innehåller inte syra och batterierna har ingen gasutveckling som kan orsaka explosioner.

Rätt hanterade är litiumjonbatterier mycket säkra. Därför är det viktigt att Li- jonbatterier är konstruerade för att förhindra felhantering på grund av okunskap eller misstag från användaren.

Det ska finnas ett fritt utrymme på 1m runt trucken vid laddning vilket är samma rekommendation som vid användning av bly-syra-batterier. Skillnaden är att laddning kan ske där plats finns och där trucken ofta parkeras.

Konstruktion för säkerhet

Våra batterier är konstruerade så att risken för brand är minimal.

·        Konstruktion: Vi bygger bara batterier där alla celler har ett robust skyddande hölje av obrännbart material, har skyddsventil som stänger av vid övertryck, samt är testade enligt Automotive-branschens krav.

·        Montage: Battericellerna är monterade i rack som garanterar att de är fixerade i läge.

·        Syrefritt: Batteripaketen är monterade i lådor som ger stötsäkerhet och minimalt med syreinsläpp. Eftersom eld kräver syre skulle en eventuell brand slockna ganska omgående när syret förbränts.

·        Alarmsystem: BMS-systemet mäter, larmar och skyddar. Det varnar om temperaturen skulle bli för hög och kopplar ifrån driften.

·        Systemtest: Batterierna är testade under samma fysiska påfrestningar som man testar den produkt som batterierna ska monteras i.

Såvitt känt har aldrig brand uppstått i litiumjonbatterier som är rätt monterade och har ett skyddande hölje.