Revolutionerande batteriteknologi – vår passion
Under de senaste decennierna har medvetenheten om det nödvändiga i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle vuxit sig allt större. Det är alltså inte bara önskvärt, det är helt nödvändigt. Alla företag och organisationer måste fråga sig vad man kan göra för att skapa produkter som inte bara är miljövänligare utan dessutom är såväl attraktiva som prismässigt konkurrenskraftiga. Det miljöriktiga valet ska inte vara en uppoffring, det ska vara ett attraktivt alternativ.

Alelion Energy Systems har sedan starten utvecklat batteriprodukter som är baserade på litiumjonbaserad teknologi. Allteftersom vi funnit fler faktorer som visar att teknologin är det främsta alternativet för att skapa tillämpningar som inte bara är skonsammare för miljön jämfört med konventionell teknik utan dessutom ger konkurrenskraftig driftsekonomi på lång sikt, så har batteriteknologi baserat på litiumjoner blivit vår passion.

Ett exempel på detta är våra truckbatterier. Tills nyligen har blybatterier varit det enda alternativet för truckar – ett dåligt alternativ ur såväl miljö-,effektivitets- och ekonomisynpunkt. Därför måste vi hitta andra lösningar. För gaffeltruckar har vi nu en färdig lösning som vi utvecklat tillsammans med våra stora kunder. Detta är vår passion.

Spara miljön med EasyPower batterier
Bly är ett gift som orsakar nervskador och andra långsiktiga problem. Dessutom går stora mängder energi åt i återvinningsprocessen. Allt detta minskar radikalt med den nya Li-jontekniken.

·        Energiförbrukning.
Ett litiumjonbatteri från Alelion sänker energiförbrukningen med ca 30 % jämfört med blybatterier.

 
Ekonomi

·        Batterikostnader
Längre livslängd ger lägre totalkostnader.

 

Kundens fördelar med litiumjon truckbatterier
Nu behöver inte truckbatterier underhållas, laddare ta plats och särskilda laddrum kosta kvadratmeter. Den nya tekniken ger helt unika egenskaper med stora produktivitetsförbättringar i verksamheten.

Spara pengar med litiumjonbatterier!
Du köper en truck med ett dyrare batteri men får inbesparingar i olika moment. Besparingarna för de olika faktorerna varierar beroende på omständigheterna – inom 3–9 månader är merkostnaden intjänad.

Vi tillverkar batterier för alla förekommande trucktyper. Det enda vi behöver för att tillverka tråget är truckens fabrikat och modellnummer.

Spara miljön med EasyPower batterier
Bly är ett gift som orsakar nervskador och andra långsiktiga problem. Dessutom går stora mängder energi åt i återvinningsprocessen. Allt detta minskar radikalt med den nya Li-jontekniken.

Det enda du behöver göra för att ladda batteriet är att sticka in stickkontakten i närmaste vägguttag. Sedan kan du glömma batteriet tills du byter trucken!

Ska du bygga ett nytt laddrum?
Den bästa återbetalningen av investeringen i EasyPower-batterier kommer när ditt företag ska bygga eller bygga om ett laddrum. Det är ofta mycket billigare att byta till litiumjonbatterier än att investera i dyr infrastruktur och i onödiga kostnader för värdefulla kvadratmeter. Sedan kan du ladda dina truckar i närmaste vägguttag.
Ring oss på tel +46 31 86 62 00!