För användaren och arbetsgivaren finns många fördelar med att byta från bly-syra batterier till litiumjonbatterier. 

De mest uppenbara är att batteriunderhåll och batteribyten är ett minne blott. Alelions litiumjonbatterier är byggda för att vara i trucken under hela truckens livslängd och då de klarar av att laddas snabbt under de vanliga pauserna och skiftbytena så behöver man inte längre byta batterier under ett arbetspass. 

Bly-syra batterierna kräver dessutom ett underhåll för att hålla dessa i bra skick. Ett underhåll som dels tar tid och kostar pengar men som dessutom ofta är kraftigt eftersatt vilket bidrar till än kortare livslängd på dessa batterier.

En mindre hantering av batterier minskar även risken för skador. Explosionsrisken och risken för ögonskador som finns vid bly-syra användning försvinner helt. Risken för klämskador i samband med batteribyten är även den borta.