Elektrifiering sker bransch för bransch

Många branscher både inom fordonsindustrin men även närliggande, fokuserar idag på elektrifiering av drivlinan. Detta sker inom gruvindustrin, specialfordon, kranar, traktorer och materialhantering just därför att det finns stora besparingar både miljömässigt och kostnadsmässigt. Vid design av en ny applikation är det viktigt att förstå hur denna faktiskt används av slutanvändaren och vilka kundkrav som finns gällande körkrav och laddningstider. Med hjälp av denna kunskap kan batteriet optimeras med avseende på användning, miljöpåverkan och kostnad över tid.

För helt nya projekt utvecklas en prototyp tillsammans med kunden som kan testas och verifieras inför en serieproduktion. Från början måste samma tuffa krav som ställs i en verklig miljö tas med gällande EMC (störningsfrihet), prestanda, miljö och säkerhet. För att kunna underlätta dessa prototyper bygger vi med ett modulbaserat system, där nya konfigurationer kan utvecklas till låga kostnader och korta ledtider med bibehållen industrialiseringsgrad.

Med egen produktion ökar flexibiliteten att designa ett färdigt system med en optimerad kapacitet för önskad applikation.

Kontakta oss gärna för en första dialog runt elektrifieringen av din applikation eller ditt fordon.

Nachrichten

News

2016-09-09 Kooperation zwischen Alelion und Crown für Lithium - Ionen Gabelstapler Batterien

Auf der diesjährigen IMHX Ausstellung, beginnend am 13. September in Birmingham, werden eine Anzahl von ausgewählte Produkten von Alelion Energie Storage Products zu sehen sein, unter diesen befinden sich zum Beispiel die 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie Gegengewichtsstapler, welche auf dem CROWN Messestand 10J61 zu sehen ist.

News

2016-09-08 Alelion expandiert weiter

Wir freuen uns, in unserem Team Åsa Nordström und Magnus Spjelkavik willkommen zu heissen.

News

2016-09-06 Alelion erhält den ersten Auftrag außerhalb Europas. Ein Distributionszentrum in Australien wählt die Lithium-Ionen-Batterien für ihre Gabelstapler.

Der Gesamtauftragswert für das Projekt beläuft sich auf bis zu 12 Millionen SEK. Alelion's Anteil an diesem Auftrag ist mit ca. 4,45 Millionen zu beziffern. Ein neu gebautes Zentrallager hat sich entschieden, seine gesamte Gabelstaplerflotte mit Lithium-Ionen-Batterien von Alelion auszustatten.

News

2016-06-21 Handel beginnt in Alelion an der Nasdaq First North heute 21. Juni

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB sucht eine(n) Verkaufsingenieur(in)

Alelion sucht eine(n) Verkaufsingenieur(in), der/die sich in einem internationalen Umfeld wohlfühlt.

News

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

News

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

News

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

News

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance